Kẻ Hủy Diệt: Thời Đại Genysis

Kẻ Hủy Diệt: Thời Đại Genysis

Terminator Genisys

Nội dung phim Kẻ Hủy Diệt: Thời Đại Genysis

Khi John Connor, lãnh đạo cuộc kháng chiến của con người, gửi SGT. Kyle Reese trở lại năm 1984 để bảo vệ Sarah Connor và bảo vệ tương lai, một bước ngoặt bất ngờ tạo ra một dòng thời gian bị gãy.