Hoàng quyền (Phần 1)

Hoàng quyền (Phần 1)

The Crown (Season 1)

Nội dung phim Hoàng quyền (Phần 1)

Khi Elizabeth trẻ tuổi trở thành Nữ hoàng, cô phải xử lý các vấn đề cá nhân và chính trị quan trọng, thường đụng độ theo những cách mà cô không bao giờ tưởng tượng được.