Hiện Tượng Siêu Nhiên

Hiện Tượng Siêu Nhiên

Coherence

Nội dung phim Hiện Tượng Siêu Nhiên

Vào một đêm bất thường được thiên văn học dự đoán trước, 1 nhóm 8 người bạn trải nghiệm 1 buổi tối với 1 chuỗi những rắc rối từ các sự kiện thực tế có liên quan đến hiện tượng siêu nhiên bất thường ấy.

Trailer phim Hiện Tượng Siêu Nhiên:

trailers