Hẹn không gặp lại, 2021

Hẹn không gặp lại, 2021

Death to 2021

Nội dung phim Hẹn không gặp lại, 2021

Phim hài đen thể loại hồi tưởng này kết hợp thước phim tin tức có thật và các cuộc phỏng vấn có kịch bản, quay cận mặt khi châm biếm một năm nỗ lực để vượt mặt năm 2020.