Hành Tinh Băng Giá

Hành Tinh Băng Giá

Frozen Planet

Nội dung phim Hành Tinh Băng Giá

Bộ phim quay tại hai vùng Cực Bắc và Cực Nam, nơi khắc nghiệt nhất trên hành tinh, nơi băng giá ngự trị quanh năm..

Trailer phim Hành Tinh Băng Giá:

trailers