Greenleaf (Phần 3)

Greenleaf (Phần 3)

Greenleaf (Seasson 3)

Nội dung phim Greenleaf (Phần 3)

Sau khi chuyện với Mavis vỡ lở, hôn nhân của James và đệ nhất phu nhân có nguy cơ tan vỡ và vị giám mục có thể mất quyền lãnh đạo Calvary.