Đệ nhất ái nữ

Đệ nhất ái nữ

First Daughter

Nội dung phim Đệ nhất ái nữ

Con gái Tổng thống Hoa Kỳ nhất quyết muốn đi học đại học như một đứa trẻ bình thường. Nhưng khi bạn có bố là lãnh đạo của thế giới tự do, "bình thường" chỉ là tương đối.