David Byrne's American Utopia

David Byrne's American Utopia

David Byrne's American Utopia

Nội dung phim David Byrne's American Utopia

Spike Lee ghi lại tài liệu của người đứng đầu nói chuyện trước đây của Frontman, chương trình Broadway 2019, dựa trên album và tour du lịch gần đây của anh ta.