Đảo Hải Tặc: Lễ Hội Hải Tặc (2019)

Đảo Hải Tặc: Lễ Hội Hải Tặc (2019)

ONE PIECE STAMPEDE 2019

Nội dung phim Đảo Hải Tặc: Lễ Hội Hải Tặc (2019)

Bộ phim là câu chuyện về Lễ hội Hải tặc, một dịp cho cướp biển, hải quân và lực lượng cách mạng tranh giành quyền bá chủ.