Đặc biệt (Phần 1)

Đặc biệt (Phần 1)

Special (Season 1)

Nội dung phim Đặc biệt (Phần 1)

Bắt đầu rẽ hướng, chàng trai trẻ đồng tính mắc chứng bại não hi vọng rằng cuối cùng anh cũng có thể theo đuổi cuộc sống mình mong muốn.