Cuộc chiến zombie (Phần 4)

Cuộc chiến zombie (Phần 4)

Z Nation (Season 4)

Nội dung phim Cuộc chiến zombie (Phần 4)

Hai năm sau, thế giới vẫn chưa thoát cảnh diệt vong. Tỉnh dậy sau cơn hôn mê giữa một Zona sạch bóng xác sống, Warren linh cảm có chuyện chẳng lành.