Cộng đồng vui tính (Phần 1)

Cộng đồng vui tính (Phần 1)

Community (Season 1)

Nội dung phim Cộng đồng vui tính (Phần 1)

Bị phát hiện làm giả bằng luật, Jeff Winger trở lại trường đại học và thành lập một nhóm học toàn những người lạc quẻ. (Một tập của mùa 2 không có sẵn.)

Trailer phim Cộng đồng vui tính (Phần 1):

trailers