Coi như đã chết (Phần 2)

Coi như đã chết (Phần 2)

Dead to Me (Season 2)

Nội dung phim Coi như đã chết (Phần 2)

Jen và Judy không ổn. Thậm chí một chút cũng không. Khi cuộc sống của cả hai vượt khỏi tầm kiểm soát, họ nương tựa nhau – và nắm giữ bí mật của mỗi người.