Coi như đã chết (Phần 1)

Coi như đã chết (Phần 1)

Dead to Me (Season 1)

Nội dung phim Coi như đã chết (Phần 1)

Một góa phụ nóng tính đi tìm gã tài xế đã tông chết chồng cô và bỏ chạy, và kết bạn với một người lạc quan lập dị, nhưng người này không giống như vẻ ngoài của mình.