Cô ấy (Phần 2)

Cô ấy (Phần 2)

She (Season 2)

Nội dung phim Cô ấy (Phần 2)

Sau khi thề trung thành với ông trùm Nayak, Bhumi khám phá tự do tình dục – và mặt tối của cô – khi bước trên ranh giới giữa nghĩa vụ và ham muốn.