Chuyện ở Santa Clarita (Phần 3)

Chuyện ở Santa Clarita (Phần 3)

Santa Clarita Diet (Seaosn 3)

Nội dung phim Chuyện ở Santa Clarita (Phần 3)

Sheila tìm lời giải đáp, Joel điều tra một tổ chức bí mật và Abby đấu tranh với tình cảm giành cho Eric. Cuộc sống và sự bất tử cũng có lúc căng thẳng đến vậy.

Trailer phim Chuyện ở Santa Clarita (Phần 3):

trailers