Câu lạc bộ Thiên văn: Hài kịch ngắn

Câu lạc bộ Thiên văn: Hài kịch ngắn

Astronomy Club: The Sketch Show

Nội dung phim Câu lạc bộ Thiên văn: Hài kịch ngắn

Với những quan điểm cá nhân độc đáo hội tụ thành một tiếng nói thống nhất, nhóm hài kịch ngắn Câu lạc bộ Thiên văn đã mang đến nét hài lố bịch mà đầy thông minh.