Câu Chuyện Lego

Câu Chuyện Lego

The Lego Movie

Nội dung phim Câu Chuyện Lego

Một công nhân xây dựng Lego bình thường, được cho là người tiên tri là "đặc biệt", được tuyển dụng để tham gia một nhiệm vụ ngăn chặn một bạo chúa độc ác từ việc dán vũ trụ Lego vào vũ trụ vĩnh cửu.