Cánh cửa đến mùa hè

Cánh cửa đến mùa hè

The Door into Summer

Nội dung phim Cánh cửa đến mùa hè

Một nhà rô-bốt học tiên phong tỉnh dậy vào năm 2025 sau nhiều thập kỷ ngủ đông. Để thay đổi quá khứ và đoàn tụ với em gái nuôi, anh tìm cách quay về năm 1995.