Cái Giá Của Sự Thật

Cái Giá Của Sự Thật

Dark Waters

Nội dung phim Cái Giá Của Sự Thật

Một luật sư quốc phòng của công ty đảm nhận một vụ kiện môi trường chống lại một công ty hóa học tiếp xúc với tiền sử ô nhiễm lâu dài.