Biên giới (Phần 1)

Biên giới (Phần 1)

Frontier (Season 1)

Nội dung phim Biên giới (Phần 1)

Tại Bắc Mỹ vào thế kỷ 18, những người đánh bẫy tàn nhẫn và các doanh nhân đấu tranh để giành quyền kiểm soát việc buôn bán lông thú từ Công ty HBC.