Bất thường tại trường phép thuật (Phần 2)

Bất thường tại trường phép thuật (Phần 2)

The Irregular at Magic High School (Season 2)

Nội dung phim Bất thường tại trường phép thuật (Phần 2)

Sau Halloween Rực Lửa, quân đội của USNA cử pháp sư mạnh nhất đến nằm vùng ở trường với tư cách học sinh trao đổi.