Barbie Big City Big Dreams

Barbie Big City Big Dreams

Barbie Big City Big Dreams

Nội dung phim Barbie Big City Big Dreams

Tại một chương trình biểu diễn nghệ thuật mùa hè ở Thành phố New York, Barbie đến từ Malibu gặp Barbie đến từ Brooklyn, rồi cả hai sớm trở thành bạn tốt.