Bậc thầy xe hơi: Từ đồng nát đến giàu sang (Phần 3)

Bậc thầy xe hơi: Từ đồng nát đến giàu sang (Phần 3)

Car Masters: Rust to Riches (Season 3)

Nội dung phim Bậc thầy xe hơi: Từ đồng nát đến giàu sang (Phần 3)

Khi Xưởng Gotham ăn nên làm ra, Mark thu hút những khách hàng có ý tưởng và hầu bao lớn, mở rộng chiến lược kinh doanh ra ngoài phạm vi "nâng cấp và trao đổi".