Anh, em, cô ấy (Phần 5)

Anh, em, cô ấy (Phần 5)

You Me Her (Season 5)

Nội dung phim Anh, em, cô ấy (Phần 5)

Izzy trở lại Portland và nhận ra đã có nhiều thay đổi kể từ khi cô rời đi. Nhưng mối quan hệ của cô với Emma và Jack vẫn phức tạp hơn bao giờ hết.

Trailer phim Anh, em, cô ấy (Phần 5):

trailers