Altered Carbon: Resleeved

Altered Carbon: Resleeved

Altered Carbon: Resleeved

Nội dung phim Altered Carbon: Resleeved

Trên hành tinh Latimer, Reawaken Takeshi Kovacs phải bảo vệ một nghệ sĩ xăm tuổi teen tên là Holly trong khi điều tra cái chết của một ông chủ Yakuza cùng với Gina, một tác nhân Ctac không vô nghĩa kỳ lạ.